Category Archives: Thơ Tình

VIDEO VOA sáng 4h30 ngày 22/10/2016: thời sự trong nước và thế giới | tin nóng 24h | tin biển đông

VIDEO VOA sáng 4h30 ngày 22/10/2016: thời sự trong nước và thế giới | tin nóng 24h | tin biển đông   

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự, Thơ Tình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TẠ ƠN TRỜI – HAPPY THANKSGIVING

                     HAPPY THANKSGIVING        Tạ ơn trời – hôm nay tôi còn sống         Mắt còn nhìn, còn đọc được Emails         Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu.         Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả !         Tạ ơn các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Tình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Nhạc : Lời Mẹ Nhắn Nhủ – Tâm Đoan

Đăng tải tại Thơ Tình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kính Mời Quí Vị Thưởng Thức ” Bài Thơ Cảm Tạ ” – Sương Lam

Ảnh thơ : ” Bài thơ cảm tạ “ – Sương Lam   —– oooOOOooo ——- Bài Thơ Cảm Tạ Tôi viết xuống đây bài thơ cảm tạ Đến Phật, Trời ban hồng phúc thiện duyên Giúp cho tôi, hiểu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Tình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Tương Tư – Hồng Vân

Đăng tải tại Thơ Tình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Bài Thơ Dâng Cha

  Việt Nữ sưu tầm

Đăng tải tại Thơ Tình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Xin Hãy Yêu Tôi – Đinh Hùng / Hồ Điệp

Đăng tải tại Thơ Tình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?