Monthly Archives: Tháng Hai 2017

Viedeo cuộc biểu tình ngày 5/3 sắp tới sẽ quyết định sụp đổ của chế độ Đảng Cộng Sản Việt Nam

NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG … Cuộc biểu tình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự, Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO ĐỌC BÁO VẸM 518

NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG … ĐỌC BÁO VẸM … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự, Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mục Sư Nguyễn Trung Tôn và người thân Nguyễn Viết Tứ bị hành hung trọng thương!

NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG Mục Sư Nguyễn Trung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bánh vẽ kinh tế: 33 năm nữa, VN sẽ vượt Canada & Italia!…

NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG… Bánh vẽ kinh tế: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vinalỗ lại bày trò để lỗ

NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG… Vinalỗ lại bày trò … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thử nhìn vào lực lượng Hải quân của CSVN

NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG… Thử nhìn vào lực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ai “xử” ai?

NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG… Ai “xử” ai? Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ai mới đích thực là thủ phạm vụ án Kim Jong-nam?

NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG… Ai mới đích thực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bình chuột

NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG… Bình chuột Vũ Đông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO VŨ QUANG THUẬN (c13): ĐẢNG VIỆT CỘNG ĐANG CHƠI TRÒ NUÔI CHUỘT RỒI ĐỔ TỘI CHO CHUỘT, KỶ LUẬT VÕ KIM CỰ LÀ DIỄN TRÒ NUÔI CHUỘT. AI ĐÁNH ĐẬP NGƯỜI DÂN BIỂU TÌNH SAU NÀY PHẢI BỊ TỬ HÌNH.

 NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH LƯU Ý: DÙNG NÓN BẢO HIỂM, ỐNG KIM LOẠI ĐÚT TAY HAY CHÂN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TAY CHÂN, HAI MIẾNG KIM LOẠI LÀM ÁO GIÁP TRƯỚC NGỰC BỤNG VÀ SAU LƯNG … VŨ QUANG THUẬN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự, Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?