Category Archives: Nhà Thơ Minh Lương Trương Minh Sung

Món Quà Đắt Chào Đón Ngọai Xâm – JB Nguyễn Hửu Vinh

J.B Nguyễn Hữu Vinh – Món quà đắt chào đón ngoại xâm Những lời biện hộ đanh thép trước tòa, là những lời kết tội đám người cố tình nhắm bắt, bịt tai trước lẽ phải và những tiếng nói lương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự, Nhà Thơ Minh Lương Trương Minh Sung | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đất Nước Là Của Chung – Võ Việt Vinh

Đất nước là của chung Võ Việt Vinh (Danlambao)  Nước Non là của Mọi người, Cùng chung Quốc Tổ – giống nòi Việt Nam. Vì đâu có đảng gian tham, Độc quyền yêu nước – ai làm được chi. Ba … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Minh Lương Trương Minh Sung, Thơ Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Minh Lương Trương Minh Sung 2

HẠNH PHÚC LOÀI CHIM   Loài chim thật hạnh phúc Ríu rít mừng bình minh Líu lo chim bay nhảy Cùng hợp bạn chung tình!   Chim có tình thương mến Luôn khắn khít bên nhau Khi một mìmh lẻ bạn Tiếng kêu nghe … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Minh Lương Trương Minh Sung | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Minh Lương Trương Minh Sung 1

TRĂNG THU (Trích từ thi tập Biển Đời Nổi Trôi xuất bản tại Ca-Li năm 2003) Trăng thu lơ lững giữa trời Trăng không sáng tỏ như thời ấu thơ. Trăng sao lạnh nhạt hững hờ! Trăng không nồng ấm mộng mơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Minh Lương Trương Minh Sung | Bạn nghĩ gì về bài viết này?