Category Archives: Nhà Thơ Trần Trung Đạo

Video Vẫn đứng lên cười với thế nhân, thơ Trần Trung Đạo, tác giả diễn ngâm

Video Vẫn đứng lên cười với thế nhân, thơ Trần Trung Đạo, tác giả diễn ngâm

Đăng tải tại Nhà Thơ Trần Trung Đạo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ: Bài Thơ tháng Tư – Trần Trung Đạo

Thơ: Bài Thơ tháng Tư – Trần Trung Đạo Bài Thơ Tháng Tư Mỗi năm vào dịp tháng tư Tôi lại giống như một ông đồ già Loay hoay bày ra giấy bút Cố viết một bài thơ về đất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Trần Trung Đạo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời Thưởng Thức Lại Bài Thơ Cho Đỗ Thị Minh Hạnh – TTĐ

Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh Trần Trung Đạo (Danlambao) Đất nước mình không có hôm nay Nếu hai ngàn năm trước không có bà Trưng, bà Triệu Và sẽ tiếp tục sống trong độc tài nô lệ Nếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Trần Trung Đạo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?