Category Archives: Nhà Thơ Tha Nhân

Video Nhạc: Trả lại cho tôi – Trần Chương Lương

Thân mời các bạn nghe thử: Ca Khúc Trả Lại Cho Tôi, thơ Yên Sơn, Trần Chương Lương viết nhạc, VCD hòa âm và cs Quốc Duy trình bày. Tra lai cho toi

Đăng tải tại Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO NHẠC GIỌT SẦU QUÊ HƯƠNG – THƠ THA NHÂN, NHẠC TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG, CA SĨ TUẤN KHẢI

VIDEO NHẠC GIỌT SẦU QUÊ HƯƠNG – THƠ THA NHÂN, NHẠC TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG, CA SĨ TUẤN KHẢI

Đăng tải tại Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO NHẠC CHẲNG THẸN LÒNG – NHẠC TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG, CA SĨ QUỐC DUY

VIDEO NHẠC CHẲNG THẸN LÒNG – NHẠC TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG, CA SĨ QUỐC DUY

Đăng tải tại Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO NHẠC RU CON: THƠ NGÔ MINH HẰNG, NHẠC TRẦN CHƯƠNG LUƠNG

VIDEO NHẠC RU CON: THƠ NGÔ MINH HẰNG, NHẠC TRẦN CHƯƠNG LUƠNG

Đăng tải tại Nhà Thơ Ngô Minh Hằng, Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO NHẠC Việt Nam Dấu Yêu [Trần Chương Lương] – Tuấn Khải

VIDEO NHẠC Việt Nam Dấu Yêu [Trần Chương Lương] – Tuấn Khải  

Đăng tải tại Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: THƠ TRẦN NGỌC QUỲNH, CA SĨ MINH THU, NHẠC TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG

VIDEO: THƠ TRẦN NGỌC QUỲNH, CA SĨ MINH THU, NHẠC TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG

Đăng tải tại Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÁM BÀI THƠ: CHỪNG NÀO…? . CHỊU NHỤC À?!! . CHỬI CHA THẰNG NGỐ! …- NHÀ THƠ THA NHÂN

CHỪNG NÀO… Chừng nào mới hết cảnh Dân Oan Hãy đứng lên xua lũ bạo tàn! Cộng cướp quyền phơi bày giả dối Đảng cai dân lộ rõ tham lam Điều hành chủ yếu chuyên lừa mị Quản lý dựa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video: Nếu Có Dịp – Tha Nhân – Võ Công Diên – Châu Thùy Dương.

Video: Nếu Có Dịp – Tha Nhân – Võ Công Diên – Châu Thùy Dương.

Đăng tải tại Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Tang Anh – Nhac Trần Chương Lương

Video Tang Anh – Nhac Trần Chương Lương

Đăng tải tại Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Tha Nhân Nhắn Nhủ Nguyễn Phú Trọng Nhân Chuyến Mỹ Du

Nhà Thơ Tha Nhân Nhắn Nhủ Nguyễn Phú Trọng Nhân Chuyến Mỹ Du HÃY XÓA CỘNG MAU! Phải cố cùng nhau xóa Cộng mau Nếu không, mất nước chắc không lâu! Liên minh với Mỹ ngăn quân Chệt Kết chặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Tha Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?