Category Archives: Nhà Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân

Mong Rằng Chúng Ta Không Đến Nỗi Quá Mau Quên. – Song Châu

NHÀ THƠ NGÔ MINH HẰNG SƯU TẦM    Mong Rằng Chúng Ta Không Đến Nỗi Quá Mau Quên. Từ lập quốc đến nay, nước Mỹ có truyền thống là khi hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ vào những năm tranh cử, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Ngô Minh Hằng, Nhà Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân 1

  trích thi phẩm Dư Âm -1998         PHẢI LÒNG       Mình không là vợ là chồng Tiên Đồng Ngọc Nữ phải lòng nhau thôi ! Một hôm làm vỡ ngọc trời Nên trời đầy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?