Category Archives: Tường Thắng Show

Video BÌNH LUẬN TIN TỨC: Video Vụ Kiện Giữa Nhật Báo Người Việt & Tuần Báo Saigon Nhỏ (P3) 17/3/2015 – Tường Thắng /Đỗ Phủ

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video BÌNH LUẬN TIN TỨC: Vụ Kiện Giữa Nhật Báo Người Việt & Tuần Báo Saigon Nhỏ (P2) – Tường Thắng / Đỗ Phủ

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video BÌNH LUẬN TIN TỨC: Chung Quanh Vụ Kiện Giữa Nhật Báo Người Việt Và Tuần Báo Saigon Nhỏ – Tường Thắng / Đỗ Phủ

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video BÌNH LUẬN TIN TỨC 3/2/2015 : Thiên Đường Vô Sản Là Bãi Rác – Tường Thắng / Đỗ Phủ

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÌNH LUẬN TIN TỨC 27/1/2015 : Phải Huỷ Bỏ Kinh Tế Quốc Doanh – Tường Thắng/ Đỗ Phủ

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video BÌNH LUẬN TIN TỨC: Nghiệp Đoàn Lao Động Độc Lập – Tường Thắng / Đỗ Phủ

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video BÌNH LUẬN TIN TỨC 6/1/2015 : Tin Đồn Thành Tin Chính Thống – Tường Thắng/ Đỗ Phủ

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video BÌNH LUẬN TIN TỨC : Tiền Tham Những Của Cán Bộ Cộng Sản Lên Đến Con Số Bao Nhiêu?

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video BÌNH LUẬN TIN TỨC 25/11/2014 : Ngọn Hải Đăng Của Trung Cộng Trên Biển Đông

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video BÌNH LUẬN TIN TỨC : Hoa mộng của Tập Cận Bình

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?