Category Archives: Nhà Thơ Nhạc Sỹ Phan Ni Tấn ND

Nhà Thơ, Nhạc Sỹ Phan Ni Tấn ND

BẢN DÂNG HÀM Nhà Thơ, Nhạc Sỹ Phan Ni Tấn ND Click Nghe Nhạc: BẢN DÂNG HÀM BẢN DÂNG HÀM Chưa bước chân lên đảo Hoàng Sa Cát Hoàng Sa đã gần hơn da thịt Cũng chưa từng thấy mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Nhạc Sỹ Phan Ni Tấn ND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?