Category Archives: Nhà Thơ Bác Tha Hương

Nhà Thơ Bác Tha Hương 2

KHẨN TRƯƠNG …KHẨN TRƯƠNG…!!! Đây, công văn của chủ tịt và tưởng thú nhà lước cộng hoà xã nghĩa Vịt Cộng ‘KHẨN TRƯƠNG” gởi lồng chí nguyễn thanh sơn hiện đang tác quái … à quên, đang công tác tại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Bác Tha Hương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài Thơ TỊT ƠI…LÀ TỊT… Của Nhà Thơ Bác Tha Hương 1

TỊT ƠI ….LÀ TỊT…. cảm tác về lời cảm ơn của chủ tịt vịt cộng trương tấn sang cảm ơn Tông Tông Mỹ đã giúp  dân Việt Nam an cư lạc nghiệp tại Mỹ quốc mấy chục năm qua. Gởi chủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Bác Tha Hương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?