Category Archives: Nhà Thơ Wissai Và Nhà Thơ Nguyễn Đắc Kiên

Thơ Của Nhà Báo NGUYỄN ĐẮC KIÊN

            Thầy Phụng sưu tầm   THƠ CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN ĐẮC KIÊN Vì khó khăn và bị bao vây như vậy nên bài viết của Nguyễn Đắc Kiên trở thành một trận sóng thần thông tin khi một nhà báo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Wissai Và Nhà Thơ Nguyễn Đắc Kiên | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Wissai Và Nhà Thơ Nguyễn Đắc Kiên

Việt Nữ Sưu Tầm Vì người ta cần ánh mặt trời tôi chưa thấy một đêm nào dài thế, bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm. hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân, hết quân, hết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Wissai Và Nhà Thơ Nguyễn Đắc Kiên | Bạn nghĩ gì về bài viết này?