Category Archives: LISA PHẠM

VIDEO: LISA PHẠM 18-2-2018 (Thực hư tin Nguyễn Tấn Dũng bị bắt chiều 30 tết khi chưa kịp cúng ông bà tổ tiên)

Đăng tải tại LISA PHẠM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: LISA PHẠM NGÀY 17-2-2018.

Đăng tải tại LISA PHẠM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LISA PHẠM 10-2-2018

Đăng tải tại LISA PHẠM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO LISA PHẠM 4-2-2018 NÓI VỀ NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG THỨC TỈNH..

Đăng tải tại LISA PHẠM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO BÀI HÁT TỈNH THỨC ĐI – LISA PHẠM NGÀY 28-1- 2018: U23 về nước , đảng cho tăng hàng hoá phi mã!!!

Đăng tải tại LISA PHẠM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO LISA PHẠM TỤNG…CHỬI CỘNG SẢN

LISA PHẠM TỤNG…CHỬI CỘNG SẢN

Đăng tải tại LISA PHẠM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video 31- 12 – 2017 Lisa Phạm cho biết những tin rất quan trọng…

31- 12 – 2017 Lisa Phạm cho biết những tin rất quan trọng…

Đăng tải tại LISA PHẠM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LISA PHẠM 29-12-2017: Tập Bình cáo bệnh, Trọng lú im lặng! 3Dũng bất ngờ xuất hiện… chính trị VN đảo lộn!

Tập Bình cáo bệnh, Trọng lú im lặng! 3Dũng bất ngờ xuất hiện… chính trị VN đảo lộn!

Đăng tải tại LISA PHẠM, Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?