Category Archives: Nhà Thơ Lê Thị Hoài Niệm

Nhà Thơ Lê Thị Hoài Niệm 2

NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ Đời Lính chiến băng mình trong khói lửa Sống gian nan mặc tuổi trẻ dần trôi Ngày hành quân mệt thở chẳng ra hơi Đêm lùng địch đâu ngại gì tăm tối Đường Anh đi không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Lê Thị Hoài Niệm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Lê Thị Hoài Niệm 1

Can Bui Và Tran Trong Nhan Sưu Tầm   ảnh internet Tôi gặp Anh người Lính Địa Phương Quân Tôi gặp Anh khi tuổi còn rất nhỏ Toán Lính về làng để bình định an dân. Anh hiên ngang cùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Lê Thị Hoài Niệm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?