Category Archives: Nhà Thơ Xuân Nương

BỌN VIỆT CỘNG TRẢ-THÙ TRÙ-DẬP ! – XUÂN NƯƠNG

BỌN VIỆT CỘNG TRẢ-THÙ TRÙ-DẬP ! – XUÂN NƯƠNG                                    TRẢ-THÙ TRÙ-DẬP ! Nhân ngày Quốc-Tế Phụ-Nữ, tôi xin mạn phép tường-thuật vài mẩu chuyện ngắn, những điều mắt-thấy tai-nghe về đời-sống bần-hàn đói-rách, lầm-than khổ-cực của đồng-bào Miền-Nam, sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THƠ: TẨY-CHAY BA-ĐÌNH! CỦA NHÀ THƠ XUÂN NƯƠNG

TẨY-CHAY BA-ĐÌNH ! Ất-Mùi, kính-chúc Đồng-hương Dồi-dào phúc-lộc, thọ-khương an-lành Công-Nông, phát-đạt toàn-ngành Đấu-tranh thắng-lợi, hoàn-thành vẻ-vang Xứ-ngoài, ăn Tết cao-sang Nhưng lòng vẫn-nhớ, họ-hàng Quê-hương Đầu-năm, chúc-phúc Cao-đường Bàn-thờ Tổ-phụ, thắp-hương châm-trà Đì-đùng pháo-đại, pháo-chà Kỳ-lân Thổ-địa, lân-la trước-nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THƠ: LUẬT-RỪNG CỘNG-PHỈ!, THIÊN-THU CHẲNG-NHÒA! – XUÂN NƯƠNG

LUẬT-RỪNG CỘNG-PHỈ ! Cậu-tôi nhẹ-dạ, lầm-tin Đi theo Cộng-phỉ gài-mìn, cắm-chông Đắp-mô, khủng-bố Nhà-nông Chui-hầm ẩn-náu, đề-phòng Chiến-binh (Cộng-Hòa) Tương-lai tối-ám, rập-rình Cậu lìa-bỏ đảng, liều-mình lánh-xa Về quê, phụng-dưỡng Mẹ-Cha (Ngoại) Chăn-nuôi chài-lưới, thật-thà làm ăn ****** Hồi-tâm, Cậu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

XIN-ĐỪNG LÃNG-QUÊN! CỦA NHÀ THƠ XUÂN NƯƠNG

XIN-ĐỪNG LÃNG-QUÊN ! Trai-thời chiến-loạn: nhiễu-nhương Giã-từ trường-học: lên-đường tùng-chinh Sa-trường: lửa-đạn đao-binh Tử-thần đeo-đuổi quanh mình: sá-chi ! Chiến-binh dũng-cảm gan-lì An-dân bảo-Quốc: kiên-trì đảm-đang ! Lệnh-trên: ‘‘Buông-súng ! Đầu-hàng !’’ Chôn-vùi Danh-Dự: bẽ-bàng tâm-can ! ******* Sau-khi: Vẹm-cướp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VINH-DANH CHIẾN-SĨ CỘNG-HÒA! & HÂN-HOAN MỌI-NHÀ! CỦA NHÀ THƠ XUÂN NƯƠNG

VINH-DANH CHIẾN-SĨ CỘNG-HÒA !Nhân-Ngày: Quân-Lực Cộng-HòaVinh-danh Chiến-sĩ Quốc-Gia: cần-cù !Bốn-Vùng Chiến-thuật: Quân-khuSa-trường chiến-đấu quân-thù: lập-công !Giữ-gìn Tổ-Quốc Tiên-LongBảo-toàn Danh-Dự: tang-bồng chí-trai !Chiến-binh: Trách-Nhiệm quằn-vaiBăng-rừng vượt-suối: đâu-nài khó-khăn !*******Anh-hùng: Vị-Quốc Vong-Thân !Giúp-dân cứu-Nước: tiếng-tăm lẫy lừng Tướng-Nam Vỹ-Phú Hai-Hưng…Quyên-sinh tuẫn-tiết: theo-cùng Nước-non … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TỘI-ĐỒ CỘNG-NÔ! CỦA NHÀ THƠ XUÂN NƯƠNG

TỘI-ĐỒ CỘNG-NÔ ! Hoàn-cầu: dư-luận xôn-xao Giàn-khoan Trung-cộng: lấn-vào Biển-Đông Chủ-quyền lãnh-thổ: Núi-sông Bắc-Kinh bành-trướng: cuồng-ngông điếm-đàng ! Trung-ương Quốc-hội: đầu-hàng Tập-đoàn Dầu-khí: la-làng khắp-nơi ! Tung-ra Thông-Cáo: cầm-hơi Đồng-minh Thế-giới: kêu-mời viện-binh !… ****** Tham-gia: Liên-Hiệp Hòa-Bình Tàu-phù xâm-lược … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GIÀNH-QUYỀN TỰ-CHỦ! CỦA NHÀ THƠ XUÂN NƯƠNG

                           GIÀNH-QUYỀN TỰ-CHỦ !  Tầu-phù chiếm-đóng: Hoàng-Sa Đặc-quyền kinh-tế: Sơn-hà Việt-Nam ! Phạm-Đồng: ký-kết Công-hàm Cầu-vinh mãi-Quốc: hòa-đàm bẫy-giăng ! Nợ-vay vũ-khí: xe-tăng Vào-Nam khủng-bố: xâm-lăng Chính-quyền ! Đồng-bào oan-thác: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Xuân Nương 5

ĐẤU TRANH CÔNG LÝ ! Sau-khi: Vẹm-cướp Miền-Nam Dân-lành thống-khổ: lầm-than thảm-sầu ! Nông-dân mất-đất: dãi-dầu Quan-tham nhũng-lạm: Cai-thầu tịch-biên ! Biểu-tình đả-đảo: liên-miên Thay-phiên tố-cáo: cường-quyền địa-phương ! Cướp-nhà ruộng-đất: Dân-lương Nạn-nhân phẫn-uất: cự-đương khắp-vùng ! ****** Dầm-mưa dãi-nắng: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Xuân Nương 4

GÓP PHẦN ĐẤU TRANH ! Mỗi-năm: tới Tháng-Tư-Đen Nhớ-ngày Quốc-hận: bao-phen hãi-hùng ! ‘‘Tập-trung cải-tạo’’: khắp-vùng Nửa-đêm gọi-cửa: truy-lùng thị-oai ! Quân-Dân bị-nhốt: lâu-dài Vùng-lên phản-đối: bi-ai bội-phần ! Côn-an cướp-đất: Nạn-nhân Thương-gia Điền-chủ: dần-dần trắng-tay ! ****** Cửa-nhà sự-nghiệp: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Xuân Nương 3

CHỦ-QUYỀN QUANG-PHỤC ! Ba-Đình Cộng-phỉ: sợ Tàu Bắc-Kinh chỉ-đạo: đè-đầu Việt-gian Tình-hình Tổ-Quốc: nguy-nan Chủ-quyền đất-biển: tiêu-tan điệp-trùng ! Đồng-bào bất-mãn: vô-cùng Biểu-tình phản-đối: lao-lung mịt-mờ ! Tương-lai: mất hết Cơ-đồ Cộng-nô dâng-hiến: Đại-cồ Bắc-Kinh ! ******** Quê-nhà: Xã-tắc điêu-linh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Xuân Nương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?