Category Archives: Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa

VIDEO NHẠC THU THA HƯƠNG – THƠ NGÔ MINH HẰNG, NHẠC NGUYỄN HOÀNG, TRÌNH BẦY HOÀNG HOA

VIDEO NHẠC THU THA HƯƠNG – THƠ NGÔ MINH HẰNG, NHẠC NGUYỄN HOÀNG, TRÌNH BẦY HOÀNG HOA   THU THA HƯƠNG  * Thêm mùa thu vàng, mùa Thu tha phương Nghe lòng mênh mang buồn thương quê hương Quê ơi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Ngô Minh Hằng, Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 VIDEO NHẠC: ĐẦU NĂM EM LỄ PHẬT, GIAO MÙA – NHÀ THƠ NHẠC SỸ HOÀNG HOA TRÌNH BẦY

  ĐẦU NĂM EM LỄ PHẬT- Nhạc Nguyễn Hoàng/ Thơ Tuệ Nga – Hoàng Hoa trình bày GIAO MÙA – Hoàng Hoa / Thơ Nguyễn Song Anh

Đăng tải tại Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO BÊN THỀM XUÂN ĐỢI – Nhạc Hoàng Hoa- Thơ Thuy Anh Lam

VIDEO BÊN THỀM XUÂN ĐỢI – Nhạc Hoàng Hoa- Thơ Thuy Anh Lam

Đăng tải tại Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Xuống Phố Mùa Đông – Hoàng Hoa/ Thơ Thuy Anh Lam

Video Xuống Phố Mùa Đông – Hoàng Hoa/ Thơ Thuy Anh Lam Chiều nay xuống phố mùa đông Chợt sao buốt lạnh chợt mong đợi người Chợt nghe hiu hắt xa vời Hình như cánh gió hát lời tình ca … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: ĐÊM LUNG LINH – Hoàng Hoa- Sáng Tác Ngô Càn Chiếu

VIDEO: ĐÊM LUNG LINH – Hoàng Hoa- Sáng Tác Ngô Càn Chiếu

Đăng tải tại Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video THÁNG TƯ ĐEN UẤT HẬN – Hoàng Hoa / Thơ Ngô Minh Hằng

Video THÁNG TƯ ĐEN UẤT HẬN – Hoàng Hoa / Thơ Ngô Minh Hằng

Đăng tải tại Nhà Thơ Ngô Minh Hằng, Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Chúc Mừng Giáng Sinh: Tiếng Chuông Giáo Đường – Hoàng Hoa / Thơ Nguyễn Văn Nhơn

Video Chúc Mừng Giáng Sinh: Tiếng Chuông Giáo Đường Hoàng Hoa / Thơ Nguyễn Văn Nhơn

Đăng tải tại Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video TRẦN VĂN BÁ ĐÃ VỀ THẮP SÁNG CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA – Hoàng Hoa/ Sáng tác. Trần Quan Long &Nhóm thân hữu Trần Văn Bá

Video TRẦN VĂN BÁ ĐÃ VỀ THẮP SÁNG CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA – Hoàng Hoa/ Sáng tác. Trần Quan Long &Nhóm thân hữu Trần Văn Bá

Đăng tải tại Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ: 2 BÀI KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG – Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa & Nhà Thơ Uyển Thi

KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG Tôi đã khóc! Vâng, tôi đã khóc! Khóc vì đâu vận nước điêu linh ? Khóc thương dân khổ ải nhục hình Sống trong cảnh nghèo hèn cơ cực Tôi phải nói! Vâng, tôi phải nói! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: MƯA TRÊN QUÊ HƯƠNG- Nhạc và trình bày Hoàng Hoa/ Thơ Phạm Thanh Chương

MƯA TRÊN QUÊ HƯƠNG- Nhạc và trình bày Hoàng Hoa/ Thơ Phạm Thanh Chương   

Đăng tải tại Nhà Thơ Nhạc Sỹ Hoàng Hoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?