Category Archives: Nhà Thơ Vĩnh Liêm

Nhà Thơ Vĩnh Liêm

Chuyện Tháng Tư Ðen Thật kinh hãi khi nhớ hoài chuyện cũ! Tháng Tư Buồn – Vâng, chuyện Tháng Tư Ðen. Ðất nước tôi đã có những người hèn, Vì sợ chết nên âm thầm chạy trước. Cũng có kẻ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Vĩnh Liêm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?