Category Archives: Nhà Thơ PHANNGY

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY NGUYỄN HỮU LỘC

                   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU           Nhận được tin buồn G.S  Nguyễn Hữu Lộc (Thi Sĩ Phanngy) , Cựu Tổng Giám Thị Trường Trung Học Tổng Hợp Quận 8 , Saigon . Vừa tạ thế ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ PHANNGY, Thơ Vương Thục - Trần Thức | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY NGUYỄN HỮU LỘC

                                 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU   Nhận được tin buồn G.S  Nguyễn Hữu Lộc (Thi Sĩ Phanngy) , Cựu Tổng Giám Thị Trường Trung Học Tổng Hợp Quận 8 , Saigon . Vừa tạ thế ngày 21/7/2016 , tại  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ PHANNGY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY NGUYỄN HỮU LỘC

                       THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Nhận được tin buồn G.S  Nguyễn Hữu Lộc (Thi Sĩ Phanngy), Cựu Tổng Giám Thị Trường Trung Học Tổng Hợp Quận 8 , Saigon . Vừa tạ thế ngày 21/7/2016 , tại  Nam California , … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ PHANNGY, Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ Việt Nam ơi! – Nhà Thơ PHANNGY.

Cơm Áo Dân Tình Việt Nam  ơi !                                                          Sử chia Nam Bắc hai lần, Sông Gianh, Bến Hải địa phần chia đôi ! Việt Nam dân khổ nước tôi..! Cơm áo không đủ, lụt trôi mất nhà… Nhân dân thất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ PHANNGY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MẤT ĐỊA HÌNH,THẾ ĐÃ RỒI ! Của Nhà Thơ PHANNGY

THẾ ĐÃ RỒI ! ” Chệt Cộng ” đua nhau chúng nó đè… Lúc đầu nhè nhẹ bóp cổ lè ! Đung đưa chính trị mơ siêu đẳng… Biển cả tài nguyên chột lẫn què ! Cắt cáp tìm dầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ PHANNGY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ PHANNGY 4

TẠI SAO QUI HÀNG? Dân đông thiếu tính kết đoàn ! Làm sao thắng được tập đoàn công an, Chóp bu mười bốn tên gian, Lệnh sai đảng chỉ ” côn an ” thi hành. TRỌNG SANG TẤN DŨNG một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ PHANNGY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ PHANNGY 3

THỜI CƠ 30-4-1974 -2014 “Thịnh suy vĩnh thái ” theo thời, Não bộ phức tạp loài người tính suy. Luận lý sai đúng khả nghi, Trí tuệ tột đỉnh là gì tới đâu ? Nhiều người viễn vọng lưỡng cầu. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ PHANNGY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tháng Tư Đen 2014 / Sử Học Xã Hội Chủ nghĩa – Phanngy

THÁNG TƯ ĐEN 2014   Thế sự đau buồn nước chẳng an, Lương tri lãnh tụ đảng đồ gian. Bao năm thống nhất dân đều khổ, Bóp nghẹt dân quyền giết kẻ oan !   Xã hội nghèo hèn là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ PHANNGY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ PHANNGY 1

MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014 Chúc nhau sáng trí tìm ra , Làm sao đốt sạch cáo già ra ma ? Tham ô, quan lại là cha…! Dân oan, nhân sĩ sinh ra kẻ hèn ! Trọng sang dũng mạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ PHANNGY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?