Category Archives: Kim Nhung Show

Video Tin Tổng Hợp RFA Việt Nam rfa 8/10/2017 | Bình luận chính trị Việt Nam

Tin Tổng Hợp RFA Việt Nam rfa 8/10/2017 | Bình luận chính trị Việt Nam

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự, Kim Nhung Show, Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gs Nguyễn Ngọc Huy & Lm Cao Văn Luận Tiết Lộ Bí Ẩn 30.4.1975

Gs Nguyễn Ngọc Huy & Lm Cao Văn Luận Tiết Lộ Bí Ẩn 30.4.1975 Đối với đa số người Việt đã từng sống trải qua, ngày 30.04.1975 là một biến cố khó quên nhứt của đời người. Trong khi đó dư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự, Kim Nhung Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video THE KIM NHUNG SHOW: Cuộc Hành Trình Thăm Thẳm Từ Ngày 30/04/1075

Đăng tải tại Kim Nhung Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Kim Nhung Show Nói Chuyện Với Đặng Chí Hùng – Vọng Ngày Xanh

Đăng tải tại Kim Nhung Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Kim Nhung Show : Phỏng Vấn Rapper Nah – Nguyễn Vũ Sơn

Đăng tải tại Kim Nhung Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhìn Lại Cuộc Đấu Tranh – Bùi Tín

Nhìn Lại Cuộc Đấu Tranh – Bùi Tín Bùi Tín (VOA) – Ở trong nước đang có cuộc trao đổi, nhìn lại cuộc đấu tranh vừa qua để rút ra những kinh nghiệm quý báu cho những người bất đồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kim Nhung Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Kim Nhung Show Với Bà Trần Thị Ngọc Minh , Mẹ Cuả Đỗ Thị Minh Hạnh

Đăng tải tại Kim Nhung Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Kim Nhung Show 5/11/2013 Với BTV Phan Nhật Nam

Đăng tải tại Kim Nhung Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Kim Nhung Show 31/10/2013 Với LS Đỗ Thái Nhiên

Đăng tải tại Kim Nhung Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Kim Nhung Show Với Brad Adams Asia Director At Human Rights Watch 17/10/2013

Đăng tải tại Kim Nhung Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?