Category Archives: Nhà Thơ Mặc Hậu

THƠ: NHẮC TỚI NAM HÀN, CỘNG SẢN CHÉM GIẾT!,ÔI LŨ VÔ THẦN! CỦA NHÀ THƠ MẶC HÂU

NHẮC TỚI NAM HÀN 1. Nhắc tới Nam Hàn thấy nghẹn lòng! Là dòng giống Lạc hẳn buồn không?…. Phần hai thế kỷ còn mờ đục, Ba sáu năm qua chả gợn trong Chánh đạo duy dân:“nhà thịnh vượng” (a) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Mặc Hậu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?