Category Archives: Video Đọc Báo Vẹm

VIDEO: TRỌNG LÚ KỶ LUẬT TƯỚNG QUÂN ĐỘI ĐỂ ĐỐT TIẾP TƯỚNG CÔNG AN…

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video: Tin buồn cho lũ súc vật Gia đình quan chức của lũ súc vật Việt Cộng bị Canada tống cổ, tịch thu tài sản vì Luật Magnitsky

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Tổng thống Muammar al-Gaddafi của Libya bị giết chết như tên Trộm Chó.

Từ Hoàng Nam Mạc Hiếu  với Lê Văn Tích. Tổng thống Muammar al-Gaddafi của Libya: sống làm Đế Vương chết như tên Trộm Chó. Giây phút đau khổ tủi nhục cuối đời của những nhà lãnh đạo độc tài trên thế giới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Chủ đề: Chế độ độc tài CS thối nát đang suy thoái, nhân dân hãy đứng lên giải thể Đảng bán nước hại dân‼️ Thứ 7 Ngày 7 -7-2018 lúc 6 h sáng

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: Đọc Báo Vẹm 587 Ngày 26/06/2018

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video: Đọc Báo Vẹm 583 Ngày 29/05/2018

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: NGUYÊN NHÂN NÀO CÔNG DÂN CỦA NƯỚC CHXHCNVN KHÔNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG KHI ĐI DU LỊCH Ở NƯỚC NGOÀI

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: KHI NÀO CÁC BOT BỊ ĐỐT Ở VIỆT NAM???

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video: Ngày tàn của tên Việt Cộng nằm vùng Nguyễn Văn Đua – đồ tể cướp đất Thủ Thiêm

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: ĐỌC BÁO VẸM NGÀY 22-5-2018

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?