Category Archives: Video Đọc Báo Vẹm

Video Diễn Văn Của Linh Mục Nguyễn Văn Khải Trong Đại Hội Giới Trẻ Vì Nhân Quyền Quốc Tế

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO ĐẦY TỚ CỦA DÂN HAY CÔN ĐỒ VẬY!!!???

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vòng xoay nhà thờ Đức Bà và Diamond có biến…

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đọc Báo Vẹm 562 Ngày 01/01/2018

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đọc Báo Vẹm 563 Ngày 08/01/2018

Đọc Báo Vẹm 563 Ngày 08/01/2018

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đọc Báo Vẹm 564 Ngày 1/16/2017

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Buổi ra mắt sách “Những Mảnh Đời Sau Song Sắt” của blogger Phạm Thanh Nghiên

Buổi ra mắt sách “Những Mảnh Đời Sau Song Sắt” của blogger Phạm Thanh Nghiên Mời quý vị xem buổi Ra Mắt Sách “Những Mảnh Đời Sau Song Sắt” của Blogger Phạm Thanh Nghiên được tổ chức tại thành phố San Jose, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 Video Đã đến lúc người dân VN coi nhẹ cái chết, đứng lên chống lại nọn tham nhũng cướp đất…của dân

    Đã đến lúc người dân VN coi nhẹ cái chết. Đoàn văn Vương , ..Ngọc Viết ngoài Bắc , Hà văn Trường Đặng văn Hiến miền Trung …. Chết là hết. Không phiền toái , không nhìn thấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Video Đấu Tranh, Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đọc Báo Vẹm 562 Ngày 02/01/2018: PHƯƠNG CHÂM 1O CHỮ VÀNG CỦA ĐẢNG CƯỚP VIỆT CỘNG TRONG NĂM 2018

Đọc Báo Vẹm 562 Ngày 02/01/2018    

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Bọn việt cộng này qúa khốn nạn mà với người nghèo khổ…chúng cũng không tha

Đăng tải tại Video Đọc Báo Vẹm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?