Category Archives: Nhà Thơ Lê Phú Nhuận

THƠ: CÁM ƠN BẠN – NLG-73 – Lê Phú Nhuận

Nhà Thơ ngô Minh Hằng Sưu tầm Thơ NLG-73 – Lê Phú Nhuận Không ! không thể nào quên được Là con dân, quên nợ nước sao đành ? Cộng sản còn, là còn phải đấu tranh Đòi cho được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Lê Phú Nhuận | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ: CÁM ƠN BẠN – Nhà Thơ Lê Phú Nhuận

Nhà Thơ Ngô Minh Hằng Sưu Tầm CÁM ƠN BẠN Cám ơn bạn đã có lòng tin tưởng Người lính già Phú Nhuận bảy mươi ba Sau trước một lòng, Chính Nghĩa Quốc Gia Không cộng sản, không ngụy hòa, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Lê Phú Nhuận | Bạn nghĩ gì về bài viết này?