Category Archives: Nhà Thơ Bùi Phượng Vĩ

TỔ CHỨC R. H. HOA KỲ NÓI ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH TỪ PARIS VỀ HÀ NỘI NGÀY 25-7-2015 LÀ NGƯỜI GIẢ DANH

Trần Ngọc Forward TỔ CHỨC R. H. HOA KỲ NÓI ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH TỪ PARIS VỀ HÀ NỘI NGÀY 25-7-2015 LÀ NGƯỜI GIẢ DANH Saturday, July 25, 2015 Hình Đại tướng Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh tại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Bùi Phượng Vĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Bùi Phượng Vĩ 1

NGÀY QUỐC HẬN MÃI MÃI LÀ NGÀY QUỐC HẬN Kẻ học cao sao thua người ít học? Cần bạc tiền và danh vọng mà thôi? Kẻ thế kia giúp ích chi cho đời? Chỉ thối nát khiến người người xa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Bùi Phượng Vĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?