Monthly Archives: Tháng Một 2015

Video Mỹ Mặn Nồng Với Ấn, Bắc Kinh Cảm Giác Bị Bỏ Rơi.. – TH Calitoday

Đăng tải tại Video Truyền Hình Calitoday | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CSVN : HỌ LÀ NHỮNG THẰNG HÈN – Đặng Chí Hùng

CSVN: HỌ LÀ NHỮNG THẰNG HÈN (Đặng Chí Hùng) Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đã từng đọc hoặc nghe qua hồi ký nổi tiếng của nhạc sỹ Tô Hải “Hồi ký của một thằng hèn”. Đọc hết cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Đấu Tranh Đặng Chí Hùng | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

XIN ĐỪNG QUÊN HỌ ! – Đặng Chí Hùng

XIN ĐỪNG QUÊN HỌ! (Đặng Chí Hùng)  Thời gian tôi ở với họ không lâu, chỉ hơn 9 tháng trong tù. Nhưng tôi tin rằng tôi phải viết về họ, những người bạn tù của tôi. Họ đến Thailand trong tình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÌNH LUẬN TIN TỨC 27/1/2015 : Phải Huỷ Bỏ Kinh Tế Quốc Doanh – Tường Thắng/ Đỗ Phủ

Đăng tải tại Tường Thắng Show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ : QUỐC GIA BÁ QUYỀN CUỐI CÙNG CỦA NHÂN LOẠI – Nguyễn Cao Quyền

HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ: QUỐC GIA BÁ QUYỀN CUỐI CÙNG CỦA NHÂN LOẠI (Nguyễn Cao Quyền) Hoa Kỳ và nền văn minh dân chủ Ngày16/11/1917 Hoa Kỳ bước vào Đệ Nhất Thế Chiến. Đây là lần đầu tiên lịch sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“Chân Dung Quyền Lực”, Cuộc Chiến Trên Mạng Không Có Ý Nghĩa Thực Tế – Lê Diễn Đức

“Chân Dung Quyền Lực”, cuộc chiến trên mạng không có ý nghĩa thực tế Lê Diễn Đức (RFA) – Vào lúc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI khoá 11 (HN TW6 ĐCSVN) sắp diễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Hội Thoại với Bogger Người Buôn Gió Về Chân Dung Quyền Lực

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video NetViet Phỏng Vấn Dinh Quang Tuyen Ve Chan Dung Quyen Luc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đảng Trường Tồn Cho Ai, Vì Ai ? – Phạm Trần

Đảng trường tồn cho ai, vì ai? Phạm Trần (Danlambao) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bộ máy lý luận- tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam đang ráo riết biện giải tại sao đảng phải trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lời Kêu Gọi Biểu Tình Trên Mạng Đòi Xóa Bỏ Điều 4 Hiến Pháp – Khối 8406

Lời kêu gọi biểu tình trên mạng đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp Kính thưa Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước Ngày 03 tháng 02 sắp tới, nhà cầm quyền trong nước sẽ tổ chức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?