Category Archives: Những Bài Thơ Không Tin Việt Cộng

Những Bài Thơ Không Tin việt cộng 1

Tôi không biết ông Thiệu, Yêu mến lại càng không, Nhưng buộc phải thừa nhận Một thực tế đau lòng, Rằng ông ấy nói đúng, Thời còn ở Miền Nam: “Đừng nghe cộng sản nói. Hãy xem cộng sản làm!” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Những Bài Thơ Không Tin Việt Cộng | Bạn nghĩ gì về bài viết này?