Category Archives: Nhà Thơ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích 1

Nhà Thơ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích 1

Quốc Hận 30/4: Không Thể Nào Quên! Quên sao được ngày 75 bạn hỡi, Khí thế sục sôi đành bỏ súng đầu hàng Mệnh lệnh truyền đi cả quân lực bàng hoàng Tướng chết theo thành liệt oanh tiết tháo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích 1 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?