Category Archives: Nhà Thơ Nguyễn Đình Hoài Việt

Nguyễn Đình Hoài Việt 2

Hãy đứng lên đi Gởi tặng giới trẻ Saigon. HàNoi Đứng dậy lên đi các bạn ơi, Sàigon Hà Nội nắng lên rồi , Nhân hoà địa lợi thời cơ đến Cướp lấy mau lên kẻo lỡ thời. Hãy đứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Nguyễn Đình Hoài Việt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ Nguyễn Đình Hoài Việt 1

An Do Sưu Tầm TÔI ĐÃ THẤY     TUỔI TRẺ VIỆT NAM ĐỨNG LÊN. Tôi đã thấy một thiên thần bé nhỏ Một Phương Uyên (1) , áo cánh bỏ ngoài quần, Trước pháp đình như đứng giữa trường sân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Nguyễn Đình Hoài Việt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?