Category Archives: Nhà Thơ QuêHươngTôi

Nhà Thơ QuêHươngTôi 2

THƠ SẦU Bảy chữ , tám câu…nặng mối sầu Trời ơi ! đất nước sẽ về đâu ?  Gia nô- Tàu, Pháp bao niên kỷ Tự chủ- nước nhà chẳng được lâu Trung Quốc xâm lăng-khiến đổ lệ Cộng thù … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ QuêHươngTôi | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Thơ QuêHươngTôi 1

quehuongtoi says: Tháng Mười Một 1, 2012 lúc 1:14 chiều LÀM GÌ ĐỂ CỨU VIỆT KHANG ? Vì bởi “Hỏi anh”** bị ở tù “Bốn năm”*** để lại tận thiên thu Lời ca: đâm thủng người vong bản Tiếng nhạc: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ QuêHươngTôi | Bạn nghĩ gì về bài viết này?