Các bài viết cũ

KAISER WONG – ĐÀN ÔNG MÀ KHÔNG BIẾT ĐẾN CHÍNH TRỊ XàHỘI…

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẤT CỦA 94 TRIỆU DÂN MÀ. TAO CHÉM THẰNG NÀO CHO TÀU CỘNG THUÊ 99 NĂM !!!

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QÚA PHẢI KHÔNG EM???

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LÍNH MỸ VÀO VIỆT NAM HÁT TIẾNG VIÊT…

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THẬT LÀ OAN CHO CHÓ KHI GỌI BỌN VIỆT CỘNG LÀ CHÓ !!!???

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HÍ HỌA

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CỘNG SẢN SINH RA TRONG …- NHÀ THƠ Ý NGA

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CỘNG SẢN LÀ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NƯỚC MỸ KHÔNG THỂ GIÚP CÁC BẠN THAY ĐỔI

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nếu Bạn Sinh Ra Trong Gông Cùm Cộng Sản

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?