Daily Archives: Tháng Bảy 1, 2018

Video: Đại hội Võ Bị toàn cầu XXI tại nam California Đêm Truy Điệu

Đăng tải tại Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Luật An ninh mạng gây quan ngại về quyền con người và ảnh hưởng thương mại.- Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB)

Hoang Le Thanh với Phan Thị Hồng. Luật An ninh mạng gây quan ngại về quyền con người và ảnh hưởng thương mại. Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) Hoang Le Thanh với Phan Thị Hồng. Luật An ninh mạng gây quan ngại về quyền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại HOÀNG LÊ THANH VÀ PHAN THI HỒNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Luật an ninh mạng: mở đường cho một cuộc trấn áp mới! – Nguyễn Huy Vũ

Hoang Le Thanh  với Phan Thị Hồng. Hoang Le Thanh  với Phan Thị Hồng. Luật an ninh mạng: mở đường cho một cuộc trấn áp mới! Nguyễn Huy Vũ Ngày 28/6 vừa rồi, chủ tịch nước ký lệnh ban hành Luật An … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại HOÀNG LÊ THANH VÀ PHAN THI HỒNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Độc tài có những ngược điểm

Độc tài có những ngược điểm Gene Sharp * Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D – Những nền độc tài thường tỏ ra là vững như bàn thạch. Các cơ quan tình báo, cảnh sát, các lực lượng quân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vài giải pháp sau những cuộc biểu tình tháng 6/2018

Vài giải pháp sau những cuộc biểu tình tháng 6/2018 Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) 1. Để các cuộc biểu tình an toàn và kiểm soát được, không chỉ sớm ban hành Luật Biểu Tình (LBT), mà cả Luật Về Hội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ai sẽ trả lời cho em Trương Thị Hà?

Ai sẽ trả lời cho em Trương Thị Hà? Sinh viên Trương Thị Hà trong buổi biểu tình ôn hoà tại Sài Gòn ngày 10/6/2018 Kông Kông (Danlambao) – Làm Thầy (chưa nói đến chính học trò đang là nạn nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video: Đấu tranh bất bạo động ( ĐTBBĐ ). Bài 1: TẦM NHÌN CHO TƯƠNG LAI ( Vision Of Tomorrow ).

Đăng tải tại QUÂN TRƯƠNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: ĐẢNG RỢ HỒ ĐẦU HEO VIỆT CỘNG VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI, CHÚNG CHO KHAI THÁC BỪA BÃI KHÔNG KHOA HỌC CHỈ VÌ LỢI ÍCH NHÓM HIỆN TẠI, CÒN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI RA SAO THÌ CHÚNG CÓC CẦN !!!

Đăng tải tại Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Biều tình Sydney Úc Châu 01/07/2018

Đăng tải tại Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video Livestream NSW ÚC CHÂU: Diễn hành biểu tình chống cho thuê 99 và an ninh mạng

Đăng tải tại Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?