Daily Archives: Tháng Hai 10, 2016

2 VIDEO: NHÀ ĐẤU TRANH NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH NÓI CHUYỆN…

2 VIDEO: NHÀ ĐẤU TRANH NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH NÓI CHUYỆN…

Đăng tải tại Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THƠ: TẾT THA HƯƠNG VÀ VIẾNG MỒ CHIẾN HỬU – NHÀ THƠ LÃO MàSƠN

TẾT THA HƯƠNG Thà không có Tết đở nhớ nhà Vui chi ngày Tết, sống phương xa Xuân trên quê Mẹ, Đông nước Mỹ Tuyết ngập đường đi, trắng mái nhà. Một mình đơn chiếc trên gác trọ Chẳng nấu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà Thơ Lão Mã Sơn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?