Daily Archives: Tháng Mười Hai 18, 2015

Nghị Sĩ Quốc Hội Đức Volker Kauder Lên Án Vụ Bắt Giam LS. Nguyễn Văn Đài – Đặng Hà

Nghị sĩ Quốc hội Đức Volker Kauder lên án vụ bắt giam Ls. Nguyễn Văn Đài “Trường hợp Nguyễn Văn Đài là một phép thử cho mối quan hệ Đức-Việt Nam” Một ngày sau khi nhận được thư báo động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dân Biểu Úc Và Đặc Uy Nhân Quyền Đức Lên Tiếng Về Việc Luật Sư Nguyễn Văn Đài Bị Bắt – Nguyễn Quang Duy

Dân biểu Úc và Đặc ủy Nhân quyền Đức lên tiếng về việc luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt   Tin Úc châu: Dân Biểu Chris Hayes vừa gửi thư đến bà Julie Bishop Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG TIN THÊM VỀ L.S NGUYỄN VĂN ĐÀI BỊ BẮT – Mặc Lâm

Thông tin thêm về việc LS Nguyễn Văn Đài bị bắt Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2015-12-18 Thông tin thêm về việc LS Nguyễn Văn Đài bị bắt Ảnh chụp qua TV luật sư Nguyễn Văn Đài trước phiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG ĐIỆP GÌ TỪ VỤ BẮT GIAM LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI – LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN NGUYỄN VĂN ĐÀI VỪA BỊ CÔNG AN CSVN KHỞI TỐ VÀ BẮT GIAM – DÂN BIỂU LIÊN BANG ÚC, CHRIS HAYES YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO CAN THIỆP CHO LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI.

Việt Nam 8406quocnoi Sưu Tầm THÔNG ĐIỆP GÌ TỪ VỤ BẮT GIAM LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI – LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN NGUYỄN VĂN ĐÀI VỪA BỊ CÔNG AN CSVN KHỞI TỐ VÀ BẮT GIAM – DÂN BIỂU LIÊN BANG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SỰ TÀN NHẪN VÀ VÔ NHÂN ĐẠO – BS Đỗ Hồng Ngọc

                   Thầy Thiệu Vạn An sưu tầm Sự tàn nhẫn và vô nhân đạo Hoan nghinh B/S Đỗ H. Ngọc, còn ở trong nước mà can đảm nói sự thật.!!! Sự tàn nhẫn và vô nhân đạo !!! Bác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIDEO: NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC CÓ HÀNG TRIỆU TRIỆU…CÁCH THỂ HIỆN KHÁC NHAU

Thọ Nguyễn Sưu Tầm VIDEO: NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC CÓ HÀNG TRIỆU TRIỆU …CÁCH THỂ HIỆN KHÁC NHAU 

Đăng tải tại Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video CTTCĐM Với LS Nguyễn Văn Đài 12/12/2015

Video CTTCĐM Với LS Nguyễn Văn Đài 12/12/2015

Đăng tải tại Video Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhận Xét Về “Thư Gửi Bộ Chính trị… Đảng Cộng Sản Việt Nam” Ngày 9/12/2015 – Lê Minh Nguyên

Nhận Xét Về “Thư Gửi Bộ Chính trị… Đảng Cộng Sản Việt Nam” Ngày 9/12/2015 – Lê Minh Nguyên Lê Minh Nguyên (Danlambao) – Vào đầu, lá thư (1) viết đây là “suy nghĩ và yêu cầu bức thiết phù … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Video NÓI VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỌN CỘNG SẢN NẰM VÙNG TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGỌAI

Video NÓI VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỌN CỘNG SẢN NẰM VÙNG TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGỌAI

Đăng tải tại Video Đấu Tranh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tù Nhân Lương Tâm Ở Việt Nam !!! – XLBNSTDNL#233 15/12/2015

Tù Nhân Lương Tâm Ở Việt Nam !!! – XLBNSTDNL#233 15/12/2015 Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận– Đang lúc toàn thể nhân loại kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10-12) thì tại Hoa Kỳ, Hội Ái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?