Nhà Thơ Ý Nga 25

TÌNH BẠN HỮU, TÌNH NGHỆ SĨ.

Cờ giương lộng, tình yêu quê bay bổng
Vì yêu thương nòi giống, góp chung lòng
Cùng khơi trong, gạn đục, chia ấm nồng
Tình nghệ sĩ bao dung và trân trọng.

Cùng nuôi dưỡng đời lưu vong, hy vọng:
Lòng trung thành với Chính Nghĩa Quốc Gia
Giúp vượt qua mọi chia rẻ mù lòa,
Tránh phân hóa, góp Ái Hoa, hòa nhã!

Học sáng tác người xưa cao chí cả
Biết xót xa trước vận Nước, thù Nhà
Thương dân ta máu thắm đỏ san hà
Đang giãy giụa kêu la trong biển máu.

Tình Bằng Hữu làm gương soi con cháu
Biết chia đau khi tổ quốc nát nhàu
Soi gương xưa, sử sáng học thuộc làu
Qua sáng tác, đổi trao tình yêu Nước.

Ý Nga, 17-8-2013.


ĐỒNG LAO CỘNG KHỔ.


“Dùng gậy ông đập lưng ông”

-Theo em, Bích Hổ Du Tường *
Phi Tiềm Tẩu Bích* chịu đường trường không?

-Bí truyền tuyệt thế võ công
Nội công thâm hậu đủ…bồng giai nhân

-Chưa xem thử, biết đâu lần?
Đao, chùy, kiếm, Thập Bát Ban* có vừa?

-Thưa cô nương, đã thượng thừa
Vô vi quyền* vẫn sáng, trưa luyện rèn
Long Quyền* đạt khí lực nghen
CÔNG: Nội, Khí* đều đáng khen như là
PHÁP: Thân, Tấn, Cước, Mai Hoa*;
QUYỀN: La Hán Báo* hài hòa ung dung.

-Vẫn chưa đủ, hỡi người hùng
Giặc Tàu ngõ hẻm hang cùng huênh hoang
Theo em thời phải dọc ngang
Đánh cho xấc bấc xang bang, đuổi về.
Bao môn võ, bấy nặng nề
Học cho tường tận đủ nghề nhé anh!
Thương dân thời phải tâm thành
Quên điều thường nhật vô danh tầm thường.

Đánh hung ác, dẹp bất lương
Giúp thanh niên biết xuống đường cùng ta
Khó khăn mấy, chẳng nề hà
Đừng như Việt Cộng lơ là chuyện chung.

Quê hương đến chỗ quẫn cùng
Theo em? Lửa nhớ bập bùng chuyền mau
Việt gian, Việt Cộng như nhau
Đảng, Đoàn cho lắm cũng Tàu mà thôi.

Xúm nhau chúng giết dân rồi
Dẹp tan cộng sản, em thời theo anh.

Ý Nga, 18-8-2013.

*Các thế võ của Thiếu Lâm Tự: nội công, khí công, tấn pháp, thân pháp, cước pháp, mai hoa quyền, la hán quyền, báo quyền
*Bích Hổ Du Tường: leo tường
*Phi Tiềm Tẩu Bích : chạy trên vách, bay trên mái.

CHẢ NÓI THI AI CŨNG BIẾT.

Dân tôi khổ từ chào đời mở mắt
Từ bao vây, siết chặt Mác, Lê, Hồ
Từ điên rồ bắt hả họng hoan hô
Gươm kề cổ là Tam Vô thách đố

Ý Nga, 21-8-2013.

KỲ THỊ LỢI CHI?

Đúng, sai: phân biệt rõ ràng!
Kia, này, thiện, ác: đôi đàng lớp lang!
Méo, tròn, thành, bại: kỹ càng!
Thấp, cao, tốt, xấu, dọc, ngang: đàng hoàng!

Sá gì thiện giáo* đã mang?
Khác gì: Nam, Bắc, Trung; vàng, trắng, đen?
Đừng nghe tà giáo nhỏ nhen
Đánh nhau sứt trán, xúm khen bễ đầu!

Đấu tranh đâu sá nghèo, giàu
Tấm lòng đại nghĩa trước sau giữ bền
Nợ Nhà: ân trả, oán đền
Thấp hèn, cao thượng có nên cùng ngồi?

Nào đâu còn trẻ nằm nôi
Xúm nhau trấu trát, tro bôi lợi gì?
Sân si, chia rẻ, bấc chì
Mở đường Việt Cộng vô tri về hùa!

Võ công không phải tiền mua
Muốn thua “liềm búa”? Cứ đùa: rẻ, chia.

Ý Nga, 22-8-2013.

VỖ BÉO TRƯỚC KHI THỊT.

Lủi phía trước, lùi phía sau
Hướng Tây bọn Hán, giặc Tàu hướng Đông
Bắc, Nam, Trung: cổ mấy tròng?
Tại sao Việt Cộng lại thong dong, cười?

Ý Nga, 18-8-2013.


TA TRẢ THÙ MÌNH?

Sai lầm: trả đũa, trả… mâm
Đánh nhau tan tác, lỗi lầm rắp tâm
Uyên thâm Việt Cộng cười ầm
Việt gian tung lưới ngấm ngầm đánh ta.

Ý Nga, 17-8-2013.

BẤT NHÂN.

Công an đàn áp dân lành
Rập khuôn hành động, quyền hành ra oai
Đất đai cướp phá công khai
Cộng Tàu, Cộng Việt? Mỉa mai một bài:
CƯỚP!

Ý Nga, 17-8-2013.

NẾU.

Sau cơn ly loạn trở về
Tro than tứ tán, não nề. Còn ai?
Thắp hương cung kính anh tài
Thương ai chiến đấu miệt mài vì dân!

Ý Nga, 17-8-2013.


Mở Mày – Mỡ Mặt


Nhạc: DânChủCa
Ý Nga

(DanChuCa) nhạc: Mở Mày – Mỡ Mặt – thơ: Ý Nga

Thưa Quý Vị và Các Bạn,
Thi hữu Ý Nga, cũng là một trưởng hướng đạo Việt Nam, thường xuyên gởi những bài thơ về mẹo viết chính tả trong tiếng Việt để hướng dẫn các em học trò trường Việt Ngữ và Hướng Đạo Sinh.
Hôm nay, DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào “links” sau đây để nghe một bài hát vui, với phần chú thích mẹo nhớ hỏi-ngã giúp chúng ta khó lầm lẫn được:
Mở Mày – Mỡ Mặt
Mà DânChủCa đã phổ nhạc từ bài thơ: Mỡ Việt Kiều Không Đáng Một Xu của thi hữu Ý Nga.

http://www.danchuca.org/128kbps/MoMayMoMat.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/MoMayMoMat.mp3 (dial-up)

Kính mời Quý Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây:
http://www.danchuca.org

Kính
DanChuCa.org

Lời thơ

MỠ “VIỆT KIỀU” KHÔNG ĐÁNG MỘT XU

http://www.danchuca.org/128kbps/MoMayMoMat.mp3 (hi-speed) http://www.danchuca.org/22Kbps/MoMayMoMat.mp3 (dial-up) http://www.danchuca.org

Mở mày, mở* mặt thật sao?
No nê thỏa thích: mỡ tao, mỡ** mày
Hèn chi mập mạp thế này
Hèn chi vỗ béo, tròn quay, mỡ màng
Trách chi đạo đức tan hoang
Trách chi Việt Cộng huênh hoang nằm chờ
Tuổi nội ngoại, hại Hoa Thơ***
Tìm vui hớn hở, nhởn nhơ, lập lờ
Ông nào về cũng trơ trơ
Vật vờ, ấm ớ dưới cờ đỏ tanh
Mỡ ‘Việt Kiều”, rượu sâm banh
Trổ tài lừa phỉnh tội tình lương dân

Ý Nga, 2-11-2011

*MỞ dấu hỏi
** MỠ dấu ngã
***Hoa Thơ = Các em mới lớn, đáng tuổi con cháu trong nhà

Lời nhạc
MỞ* MÀY – MỠ** MẶT
Thơ: Ý Nga
Nhạc: DânChủCa

1.
Mở mày? Mỡ mặt?
Mở mày? Mày . . . mày, mỡ mặt
Mở mày? Mỡ mặt?
Mở mày? Mày . . . mày, mỡ mặt
Mở mày, mở mặt
thật sao thật sao?
No nê thỏa thích: mỡ tao, mỡ mày

Hèn chi mập mạp thế này
Hèn chi vỗ béo, tròn quay, mỡ màng
Trách chi đạo đức tan hoang
Trách chi Việt Cộng huênh hoang nằm chờ

Mở mày? Mỡ mặt?
Mở mày? Mày . . . mày, mỡ mặt
Mở mày? Mỡ mặt?
Mở mày? Mày . . . mày, mỡ mặt

Tuổi nội ngoại, hại Hoa Thơ***, hại Hoa Thơ
Tìm vui hớn hở, nhởn nhơ, lập lờ
Ông nào về cũng trơ trơ (mở mày, mở mặt)
Ông nào về cũng vật vờ, (mở mặt, mở mày)
Ông nào về cũng ấm ớ dưới cờ đỏ tanh, đỏ tanh
Mở mày, mở mặt thật sao? (thật sao, thật sao)
No nê thỏa thích: mỡ tao, mỡ mày

2.
Mở mày? Mỡ mặt?
Mở mày? Mày . . . mày, mỡ mặt
Mở mày? Mỡ mặt?
Mở mày? Mày . . . mày, mỡ mặt
Mở mày, mở mặt
thật sao, thật sao?
No nê thỏa thích: mỡ tao, mỡ mày

Mỡ ‘Việt Kiều” (mở mày, mở mặt)
rượu sâm banh (mở mặt, mở mày)
Trổ tài lừa phỉnh (mở mày, mở mặt)
tội tình lương dân (mở mặt, mở mày)
Mở mày, mở mặt thật sao? (thật sao, thật sao?)
No nê thỏa thích: mỡ tao, mỡ mày

*MỞ dấu hỏi
** MỠ dấu ngã
***Hoa Thơ = Các em mới lớn, đáng tuổi con cháu trong nhà

Bài này đã được đăng trong Nhà Thơ Ý Nga. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s